SmarTone推出Broadband上網優惠月費計劃,家居光纖寬頻按網速、居住地點劃分唔同嘅至抵價格,SmarTone仲免收安裝費,免6個月月費,更提供戶外11,000個WiFi熱點,快啲click入嚟登記最新優惠,從此安坐家中享受更穩定、更快、更順嘅網絡體驗!

 

SmarTone在推出Broadband上網的優惠月費計畫之後,家居光纖寬頻按網速、居住地點劃分了不同的價格戰,而SmarTone一般都是直接免費收安裝費的,免除了新用戶6個月的月費,更是直接提供了戶外11,000個WiFi熱點,而現在隨著時代的增長可以直接在網上直接登記還會有最新的優惠套餐,從此就安坐家中享受更穩定、更快、更舒服的網路體驗!

但是也沒關係,假如你是要辦理SmarTone Broadband上網的話,現在是十分划算的。而且數碼通還有其他的活動,就在 Vodafone 脫離關係的 Smartone公司中 裡面早早就就公佈了在 iPhone 4S在 月費的計畫中。所以有無限流量的用戶仍然可以維持在提供最便宜的流量月費用量。

對於密集人口眾多的香港來說,一個好的網絡可以承包我們的大多數時間,比如跟朋友的聚會拍照,玩遊戲,看看書,看看視頻,這些沒有一個好的網絡是絕對做不到的,所以很多人會選擇辦理SmarTone Broadband是因為他在戶外提供了11,000個WiFi熱點,只要有這個網點是可以隨時上網的,這也是消費者數碼通的一個主要原因。

 

SmarTone Broadband

603